IdentiGEN in samenwerkingsverband met Zwitserse vleesindustrie voor Nationaal DNA traceerbaarheidssysteem

De vleesindustrie is van plan om een nationaal en onafhankelijk DNA traceerbaarheidssysteem in te voeren in het voorjaar van 2018, voor het verifieren van vlees van Zwitserse
afkomst. Tijdens de bijeenkomst op 7 April heeft het bestuurslichaam van Proviande, de branche-organisatie, de desbetreffende principes geadopteerd. De beslissing over de
uitvoering wordt verwacht aan eind juni 2017.

Zwitserse vlees is populair en geniet groot vertrouwen bij de consument. Het behoud en versterken van dit vertrouwen is een van de centrale taken van de gehele waardeketen van de
vleessector.

Een werkgroep onder leiding van Proviande, met vertegenwoordigers uit de hele vleessector, heeft in de afgelopen maanden de basis ontwikkeld voor de nationale invoering van een
systeem voor de traceerbaarheid van Zwitserse vlees, met het gebruik van DNA technology. Het nieuwe systeem is ontwikkeld om aan te tonen dat vlees en vleesproducten
geëtiketteerd als zijnde van Zwitserse oorsprong, ook daadwerkelijk afkomstig zijn van dieren die gehouden en geslacht zijn in Zwitserland. Tijdens de bijeenkomst op 7 April, heeft de
Raad van Bestuur van Proviande de desbetreffende principes goedgekeurd.

De eerste stap is om het systeem te implementeren voor rund- en kalfsvlees. Een referentiemonster moet genomen worden van elk dier in het slachthuis als bewijs van herkomst met
behulp van DNA. Vervolgens worden deze monsters geanalyseerd in een Zwitserse laboratorium. De technologiepartner in dit project is IdentiGEN Ltd.

De nieuwe controleregeling zal in de toekomst de transparantie en de herkomstdeclaratie van Zwitsers vlees versterken, dankzij het duidelijke bewijs van herkomst. Dit zal het
vertrouwen van de consument verder versterken.