Laatste nieuws

IdentiGEN in samenwerkingsverband met Zwitserse vleesindustrie voor Nationaal DNA traceerbaarheidssysteem (9/6/2018)

De vleesindustrie is van plan om een nationaal en onafhankelijk DNA traceerbaarheidssysteem in te voeren in het voorjaar van 2018, voor het verifieren van vlees van Zwitserse
afkomst. Tijdens de bijeenkomst op 7 April heeft het bestuurslichaam van Proviande, de branche-organisatie, de desbetreffende principes geadopteerd. De beslissing over de
uitvoering wordt verwacht aan eind juni 2017.

Zwitserse vlees is populair en geniet groot vertrouwen bij de consument. Het behoud en versterken van dit vertrouwen is een van de centrale taken van de gehele waardeketen van de
vleessector.

Een werkgroep onder leiding van Proviande, met vertegenwoordigers uit de hele vleessector, heeft in de afgelopen maanden de basis ontwikkeld voor de nationale invoering van een
systeem voor de traceerbaarheid van Zwitserse vlees, met het gebruik van DNA technology. Het nieuwe systeem is ontwikkeld om aan te tonen dat vlees en vleesproducten
geëtiketteerd als zijnde van Zwitserse oorsprong, ook daadwerkelijk afkomstig zijn van dieren die gehouden en geslacht zijn in Zwitserland. Tijdens de bijeenkomst op 7 April, heeft de
Raad van Bestuur van Proviande de desbetreffende principes goedgekeurd.

De eerste stap is om het systeem te implementeren voor rund- en kalfsvlees. Een referentiemonster moet genomen worden van elk dier in het slachthuis als bewijs van herkomst met
behulp van DNA. Vervolgens worden deze monsters geanalyseerd in een Zwitserse laboratorium. De technologiepartner in dit project is IdentiGEN Ltd.

De nieuwe controleregeling zal in de toekomst de transparantie en de herkomstdeclaratie van Zwitsers vlees versterken, dankzij het duidelijke bewijs van herkomst. Dit zal het
vertrouwen van de consument verder versterken.

Brits bedrijf Seafresh levert M & S met DNA-traceerbare gekweekte garnalen (9/6/2018)

UK importeur Seafresh is ingesteld om de supermarkt Marks & Spencer te voorzien van gekweekte garnalen die, voor de eerste keer, met behulp van DNA technologie
kwaliteitsborging kan bieden met betrekking tot de herkomst en kwaliteit.

Door middel van verbeterde transparantie binnen de leveranciersketen, zal het TraceBack-programma ook ethische arbeidspraktijken bevorderen binnen de wereldwijde
garnalen-industrie.

De technologie – reeds toegepast in de vleesindustrie – is ontwikkeld door DNA traceability bedrijf IdentiGEN, in samenwerking met Seafresh.

De Centraal-Amerikaanse garnalen van Seafresh zullen worden verkocht in M&S supermarkten in het Verenigd Koninkrijk. Dit is de eerste keer dat een dergelijk offer is
aangeboden aan de consument, zei IdentiGEN in een persbericht.

IdentiGEN mede-oprichter en directeur Ronan Loftus zei dat de toepassingvan DNA TraceBack® binnen de industrie brengt een verdere mate van verantwoording met betrekking
tot de productie en de arbeidspractijken. Dit wordt steeds meer geëist door zowel supermarktketen en de consument.

“Met haar complexe en global supply chain, heeft de garnalen-industrie in de afgelopen jaren hoge controverse gekent voor slechte kwaliteit, overmatig gebruik van antibiotica
en publiciteit voor mensenhandel, slavernij en kinderarbeid,” zei hij.

“Dit programma zal gegarandeerde transparantie geven voor zowel de supermarkt als de consument, dat wat ze kopen afkomstig is van erkende leveranciers en voldoet aan de
hoogste normen met betrekking tot productiepraktijken.”

Recente wetenschappelijke vooruitgang in de DNA technologie, heeft DNA gebaseerde traceerbaarheid op grote schaal mogelijk gemaakt, waardoor uitbreiding naar de
visindustrie leverbaar is.

Een monster genomen van een vrouwelijke garnaal kan worden gebruikt om al haar nakomelingen (honderdduizenden garnalen) terug te traceren naar de kwekerij van
oorsprong met ongekende nauwkeurigheid.

“Dit maakt DNA bemonsterings en TraceBack® van grote aantallen garnalen van de eindproduct terug naar hun exacte kwekerij mogelijk op kostefficiënte wijze. Het systeem kan
ook worden gebruikt voor het traceren van gekookte of verderverwerkte garnalen, waar aanzienlijke vermenging van producten van verschillende herkomst kan plaatsvinden.”